Đã hoàn thành

Business Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DigitalArcanum với giá $50 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

New Dance Studio specializing in TAP dancing - Business Name is -

TAP TECHNICS. Wanting something bold with maybe some industrial styles ie- metal plates etc?? maybe incorporating tap shoes or tap plates etc. Must be unisex

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online