Đã hoàn thành

Business Logo Design (No icons only words)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pixtualgraphics với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Hello Freelancers,

I am looking for someone who can design our business name in decent font & design, this is very simple project, you just need to work on adjusting, designing our business name for our business cards & website.

there is no any logo or complicated work, project is very simple and i am looking someone who can complete this project quickly.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online