Business Logo Design (No icons only words)

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 87

Mô Tả Dự Án

Hello Freelancers,

I am looking for someone who can design our business name in decent font & design, this is very simple project, you just need to work on adjusting, designing our business name for our business cards & website.

there is no any logo or complicated work, project is very simple and i am looking someone who can complete this project quickly.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online