Đã đóng

Business name design for name card

Dự án này đã được trao cho DigitalArcanum với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Hello Freelancers,

I am looking for someone who can design our business name in decent font & design, this is very simple project, you just need to work on adjusting, designing our business name for our business cards & website.

there is no any logo or complicated work, project is very simple and i am looking someone who can complete this project quickly.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online