Đã hoàn thành

CAVID

Dự án này đã kết thúc thành công bởi crea8ivecrowd với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

I need a logo designed,about my Company the name is CAVID .The company work fresh fruit like (kiwi,cherries) but also work sugar,cheese..etc

But the name job of the company is fresh [url removed, login to view] you need to know that is a new company and need to make brand name !!

Thanks & Regards

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online