Còn mở

CMS with whatsapp

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $3860 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 SGD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

looking to deploy a CMS for an Accounting firm

- CMS that could collaborate SEO seamlessly

- allow to integrate with payment gateway upon the right service was picked by the potential lead/customer

[url removed, login to view]

- Customer support (link direct to an whatsapp number we given) - alternative solution is encourage.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online