Đã đóng

CSS expert to design a nice bootstrap form integrated in my theme

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I use the theme Bluefire Admin Template ([url removed, login to view]). I tried to make a form but it look horrible. I'm a backend developer (not a designer)..

So I need somebody who can do something professional from my shitty form.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online