Đã hoàn thành

Cambios en página web.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AFernand với giá €24 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Necesito algunos cambios en un sitio web existente.

Necesito dos cosas:

1) Diseño del blog similar a esta página:

[url removed, login to view]

2) Subir la base de datos de mi blog anterior, en mi página web actual.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online