Đã hoàn thành

Carebox Concept Design for Two Graphics (#1001BC)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi brainscanvas với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Attached are four PDF files - one provides overall context and the other three provide descriptions of three specific graphic images that we need. As explained in the overview PDF, these three projects are the first of many that we want to do - once we have found the right freelancer to work with, long term.

In this project we are asking for two "concept graphics" (not final graphics) for any two of the three images.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online