Đã đóng

Caricatures design for our website/magazine

Dự án này đã được trao cho octaservices với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Design characters in various poses for our website and magazine publication. For reference, please use this - [url removed, login to view]

There will be 2 characters made to resemble 2 real life people (photographs will be provided). The characters rights MUST be passed onto us after completion.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online