Đã đóng

Change style/interface of my website.

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I have a ticket site at vtickket.xyz. I'd like pages of my site (index/listing/detail/posting/cart/order...) to have the style of a site is ticketbox.vn. I think you just need change style/css plus some image or even just change a little of html/css to finish this small project. Of course all of my site should be compatible with the new style/css you will develop.

If you are intersting, please inbox me so that I can provide more detail

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online