Đã hoàn thành

Changes to existing website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi guru004 với giá R210 ZAR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. PLEASE READ CAREFULLY!!! I need changes done to my existing website which is on WordPress.

[url removed, login to view] is my website.

Work to be done: In this order

1) Add a new sponsor profile on homepage. so its a 4th sponsor next to Numberwise, mini and iStore..

2) AFDA (under film and performance tab) has changes to be made. That's adding a video and three additional campus information.

3) iStudent (I.T) needs prospectuses changed and images loaded.

This is urgent work and its very quick!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online