Đã đóng

Changes to existing website

Dự án này đã được trao cho guru004 với giá R210 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. PLEASE READ CAREFULLY!!! I need changes done to my existing website which is on WordPress.

[url removed, login to view] is my website.

Work to be done: In this order

1) Add a new sponsor profile on homepage. so its a 4th sponsor next to Numberwise, mini and iStore..

2) AFDA (under film and performance tab) has changes to be made. That's adding a video and three additional campus information.

3) iStudent (I.T) needs prospectuses changed and images loaded.

This is urgent work and its very quick!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online