Đã hoàn thành

TV Channel Identity

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AiEEngineerNo1 với giá €34 EUR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need a tv channel identity. The channel is a cooking and traveling one aimed for younger audience. I have the logo, I need 2 animation idents and animations of the on screen graphics (promo end board, lower third etc).

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online