Đã hoàn thành

Clipping photos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ShristyAlif với giá $5 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need a Clipping path expert .All photos need a pure white background + Path .Budget is low .Will discuss over chat . Happy Bidding .

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online