Đã đóng

Clone a custom website for my online courses on WordPress

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $161 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my courses.

Sample website [url removed, login to view]

Am starting online course website, and the process should be very simple.

1 landing page with courses

2. Course page and each for the three courses.

3 signup and payment page the you are redirected to dashboard where u can download the course if payment was successful.

login function or page for returning user.

only courses purchased can be made available.

4. About page.

5 Terms

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online