Đã đóng

Code CAnyon Script Modificatioon

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $204 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hello

[url removed, login to view]

This script ı have, I need some extra modification

System has a 2 type user

Admin and user , We need more

Ticket System only adding Sentences but we need photo upload System

And 1-2 small differences ı need urgently dont give more than 24 hours

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online