Đã đóng

Comic Arts - Can you design me 70 Emoji Stickers?

Dự án này đã được trao cho dunksdesign với giá €555 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Hi, for my project I would need 70 comic/artistic Emoji Stickers. Please find attached a screenshot to see what I mean for Emoji Stickers. If you have any questions let me know.

Thanks for your best bid!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online