Đã đóng

Company logo

Dự án này đã được trao cho Djdesign với giá €40 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €55 EUR
Tổng đặt giá
143
Mô tả dự án

We are a new small technology company looking for two new logos. If you are interested please contact us.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online