Đã hoàn thành

Configure a simple landing page - Template already available

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aradadiya163 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

Hi,

We need a freelancer that can setup our landing page within later tonite. Theme is "The Time" from Themeforest. We will provide the texts and the images/video.

Quick and easy job for someone that knows how to mess in HTML/CSS.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online