Đã đóng

IT Consulting and Managed Services Logo Design

Dự án này đã được trao cho anniegalvin100 với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Freelancers,

I am in need of a logo for my IT consulting company. We specialize in Network/System Administration, Infrastructure and Security Consulting. I need a nice clean but professional logo designed for my company. Please provide portfolios in your bids.

Thanks,

-Josh

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online