Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã được trao cho ibarena với giá $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Real Estate company targeting investors, homebuyers, and home sellers. The website is already completed and it looks great. However, I would like to provide informative content about our firm, as well as share informative contents to future prospects + any real estate wisdom seeker. If I see a great result, I will ask you to continue working with me. I do have other projects as well.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online