Đã đóng

Convert Pdf to JPG and alter few images

Dự án này đã được trao cho Designly786 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Muslim Designer is required for converting few images from pdf to jpg with defined resolution. Also need to alter few images as well.

Start your bid with "I'm Muslim designer" at top of your cover letter to avoid spam

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online