Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho tajweb với giá $1100 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We want to convert an installed WordPress template to a website.

Refer to website: [url removed, login to view]

Milestones:

[1] Website frastructure construction

[2] Website content

[3] Website function (functional with WHMCS)

More details please message me.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online