Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $52 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We have Template Artisteer 3|4 Wordpress, we need downloading it into hosting, writing links (codes) on each page, adding e-mailbox, blog (automatic answer, asking to leave telephone number), map of Google and Yandex, joining to Yandex money, banner (change old or renew it).

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online