Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $196 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am interested in someone creating some libraries for me of user interface components (vector shapes that look like buttons, dialogs, and other UI components) that allows a user to make slides that look like app screens, then link them together so that they can simulate a fake working prototype of the app that you want to create.

I'd like to do an MVP first (Minimum Viable Product) and then set a new project to create the full set of libraries.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online