Đã đóng

Convert flash website to HTML5

Dự án này đã được trao cho manishjangir027 với giá $134 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Flash website needs to be converted to HTML5 responsive.

[url removed, login to view]

It can be the same layout with up-to-date elements, such as maps, reCAPTACHA, galleries etc.

Design layout, fonts and menu can also be updated as you see fit. The size can also be changed.

We're very flexible, but should be nicer and better then now and not worse...

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online