Convert flash website to HTML5

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Flash website needs to be converted to HTML5 responsive.

[url removed, login to view]

It can be the same layout with up-to-date elements, such as maps, reCAPTACHA, galleries etc.

Design layout, fonts and menu can also be updated as you see fit. The size can also be changed.

We're very flexible, but should be nicer and better then now and not worse...

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online