Đã hoàn thành

Convert scanned design into digital format shapes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi almiradjo với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

This project must be completed in 36hr from acceptance. Bonus provided if completed before 24hr. I will be selecting a freelancer in the next 1hr. I am live for chat.

Create 14 line shape designs for watch strap using exact dimensions from attached scanned image. Most dimensions are in INCH. Only the holes in the strap are in mm.

Measurements must be exact as they will be used to cut leather. The measurements are to be exact inside the lines.

The file must be in PDF form & source file must be provided in whatever program you use. I must be able to print out the design and confirm correct measurements.

See attached scanned images:

9 Bottom Layer Designs

3 Middle Layer Designs

2 Strap designs

I have also attached a sample of the watch for more understanding.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online