Đã đóng

Copy a website to Wordpress with Visual Composer

Dự án này đã được trao cho Anowarbhai với giá R650 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need this website coppied exactly as it is to my wordpress website which I have installed Visual Composer plugin on. I just want to add 1 extra slider

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online