Đã hoàn thành

Copy a website to Wordpress with Visual Composer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Anowarbhai với giá R650 ZAR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need this website coppied exactly as it is to my wordpress website which I have installed Visual Composer plugin on. I just want to add 1 extra slider

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online