Còn mở

Costruire Siti Web -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $578 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Looking for someone able to tranfer my excel file with many functions in to a web based app. Preferible is on wordpress or joomla. The web site will have an autentication connected to the most common websites like Facebook, LinkdIn, ecc.

Email sending. We will develop together the design. I know what i need

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online