Đã đóng

Creación de vídeo 2D de dibujos animados

Dự án này đã được trao cho ingenieriaweb với giá €111 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Creación de 7 videos semanales de 1 minuto y medio de duracion cada [url removed, login to view] precio es por vídeo.

Ejemplo de vídeo: [url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online