Đã đóng

Crear un aula virtual de una escuela

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $562 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Crear un aula virtual de una escuela, preferiblemente en Moodle, donde se pueda gestionar varios cursos, varios profesores en un mismo curso, exámenes, restricción y control de visualización de calificaciones, y demás funcionalidades de una escuela. Con la página de inicio adecuada a la imagen de la institución.

Deseo la cotización con y sin la opción de pagos en línea a través de la página por los alumnos.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online