Đã đóng

Crear una página web

Dự án này đã được trao cho oscarmrodrguezc với giá €140 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Hola! Buscamos a alguien que cree nuestra página web, extremadamente simple, casi una "landing page". Tenemos los textos y las imágenes. Tan sólo montar algo que dé imagen, en dos idiomas (catalán y castellano). Poco contenido.

GRACIAS!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online