Đã hoàn thành

Crear una página web

Dự án này đã kết thúc thành công bởi amitbhadwal với giá $155 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Development of the corporate website of my company. We are a tech company, however all my programmers said we should outsource the corporate website. They said we should build the website in Wordpress, to make it easier to make any changes in the future. Please let me know if you have availability and if you would be interested in working in our project. Our corporate website requires 8 pages, however we are looking for a one pager (scrolldown) with anchors, with links at the top to the different sections of the one pager. IT HAS TO BE RESPONSIVE.

Kind regards,

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online