Đã đóng

Crear una página web

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €316 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Página web para una empresa de reformas, interiorismo y construcción. De aspecto limpio en colores claros. Debe tener un área de trabajos realizados (galería, portafolio). Que se puedan cambiar facilmente las imagenes o videos que se muestran. Que haya un espacio para incluir alguna oferta.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online