Đã đóng

Crear una página web

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €198 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Necesito hacer una pagina web para un cliente. Es una pagina web corporativa sencilla. Podemos (o quizás debo decir... debemos) usar WordPress.

Actualmente es una pagina realmente horrible, así que, aunque el contenido va a ser básicamente el mismo que tienen actualmente, lo que debemos hacer es re-diseñarla.

Podemos usar plantillas, no es requerido un diseño único y exclusivo.

La página a re-diseñar es:

[url removed, login to view]

Gracias.!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online