Đã đóng

Crear una página web

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7436 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3750 - $11250 MXN
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Somos una empresa que se dedica al diseño, ingeniería y mantenimiento de redes eléctricas, deseamos tener presencia en otros estados para ampliar nuestra cartera de clientes

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online