Đã hoàn thành

Crear una página web -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi conceptsview với giá $265 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

We are Neurona Marketing, partner company of [url removed, login to view], a Digital Publicity Agency in Puerto Rico. We specialize on advertising, digital publicity and promotions. We are looking for a full time freelancer, not an agency, that can work with us hand to hand in several projects. It is required to have good communication skills in English. in this time We are looking for someone who can build a wordpress website template and complete it to upload , we have the design. Remember, a full time communication is a must and complete it quickly, google indexing, and google analytic also a must.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online