Đã đóng

Crear una página web

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $400 ARS.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $450 ARS
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need to create a wordpress landing webpage.

It will open with a video banner, then some contact info with pictures of people, and finally a photo gallery. That is all!

It needs to look modern and well design. It can be based on a already existing template.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online