Đã đóng

Crear una página web para empresa de feng shui

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2937 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

se necesita una pagina web para ofrecer información sobre los servicios que proporciona la empresa y subir contenido de blogs y noticias.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online