Còn mở

Create an Animation 1

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R5763 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Need the foollowing for my new MLM health products website

5 mintes Video Presentation on company info and how to earn( for marketing)

Powerpoint and cartoon animation presentation on how it works

-2minutes videos on how those 30 products works and directions for use

Social media accounts

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online