Đã đóng

Create an Animation 1

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R5762 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Need the foollowing for my new MLM health products website

5 mintes Video Presentation on company info and how to earn( for marketing)

Powerpoint and cartoon animation presentation on how it works

-2minutes videos on how those 30 products works and directions for use

Social media accounts

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online