Đã hoàn thành

Create an Animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tarikchraiti với giá €20 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hi.

I need a artist who can paint people and produkts for fashion.

I would like to see your style. Any style could be interesting.

So please only artists who have a Portfolio.

Make a offer for one page of drawing art.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online