Đã đóng

Create an Animation

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr779 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Animation logo we already have, intro animation

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online