Đã hoàn thành

Create Danaryn Services Order System

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tarekahmed với giá $1500 USD trong 21 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Đã hoàn thành trong
21 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We need to create a centralised order management system

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online