Đã đóng

Create a DynDNS website

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $213 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I'm looking for a very good coder to create a DynDNS website.

the coder should know how DynDNS works and need to implement it on the site.

the job can be done by creating a smal MySQL-Database and a PHP-Script.

I can provide a solution for a single user based on a Text-File, the coder can use my solution to redesign it and change the php-script to get the job done similar as on the dyn-web-site ([url removed, login to view])

the task is very easy and can be done within few hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online