Đã đóng

Create a EXT JS 3.4 Theme from Bootstrap Theme

Dự án này đã được trao cho unbre4kab1esl với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We have a website that is built on an older version of EXT JS. The version is 3.4, and we are looking for help creating a theme that looks like this:

[url removed, login to view]

Here is a list of most of the controls that are available in this version of EXTJS that need to be updated.

[url removed, login to view]

We don't need all of the controls updated mostly just the following:

Panels

View Port

Grid Panel

Tree Panel

Tab Panel

We also need a wrapper so we can have a nice looking menu and general layout.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online