Create a EXT JS 3.4 Theme from Bootstrap Theme

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

We have a website that is built on an older version of EXT JS. The version is 3.4, and we are looking for help creating a theme that looks like this:

[url removed, login to view]

Here is a list of most of the controls that are available in this version of EXTJS that need to be updated.

[url removed, login to view]

We don't need all of the controls updated mostly just the following:

Panels

View Port

Grid Panel

Tree Panel

Tab Panel

We also need a wrapper so we can have a nice looking menu and general layout.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online