Đã đóng

Create HTML E-Mail Signature with added logos

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We are looking for someone who can create a HTML Email Signature Template for us. The HTML Base is alredy done bus must be modified with some aditional Logos and font changes. All in all it should be a job thats done in half an hour for a html professional.

When the job is done perfectly we would love to work on with the freelancer as there are changes from time to time in our signatures that must be made.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online