Đã đóng

Create HTacess redirect command

Dự án này đã được trao cho ddrconsulting với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hello,

I need a mod rewrite command in htacess to redirect my visitors that have specific keywords in link to related links on my site.

An example:

A visitor comes from a site that has in link: house, we will redirect to [url removed, login to view] and so on.

I will add up to 120 redirects.

Thanks and waiting your bid!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online