Đã hoàn thành

Create A Landing Page plus minor update to Site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi greatway23 với giá $60 NZD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We need a Landing Page designed to get people to sign up to our mailing list. The design of the page will be given in a PDF brief. (1 page, simple, bold). Must be linked directly to Mailchimp database to update our mailing list.

Must be live on web before payment is released.

Also, update our current site [url removed, login to view], to include a sign up area to join mailing list. Sign up area to be on bottom footer. With a "Sign up to our mailing list" button at the top. Must fit in with current design.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online