Đã đóng

Create WP Page / Plugin

Dự án này đã được trao cho eplanetsoftindia với giá £80 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
106
Mô tả dự án

General information for the website: Information told later

Kind of development: New website from scratch

Num. of web pages/modules: 1

Description of every page/module: I

Description of requirements/features: I need a very simple page for WordPress to be created. This can either be a plugin or a theme. I will give more details out upon receiving proposals.

Shouldn't take much time, and we don't have a big budget.

Extra notes:

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online