Còn mở

Create Print and Packaging Designs

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $49 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

We require a proven graphic artist to design a new book cover for one of our writers. The book is for Amazon and is on the topic of Babysitting.

Please provide samples of your work on book covers to be considered for this project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online