Đã đóng

Create Print and Packaging Designs

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $509 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $500 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We are Agrinexus Ltd. We are looking to design packaged pouches (Sealable) for our organic products as follows:

1- Organic Pineapple 100g pouch (sealable)

2- Organic Mangoes 100g pouch (sealable)

3- Organic Applebanana 100g pouch (sealable)

4- Organic Papaya 100g pouch (sealable)

5- Organic Gooseberries 100g pouch (sealable)

6- Organic Coffee 100g pouch (sealable)

The project will be awarded to the best initial concept. If we like the concept the designer will be hired for the rest of our production line.

(Please provide unique creative ideas) Templates will be ignored.

Our logo is attached (png)

We are expecting the designer to be familiar with the standards (Bar codes, ingredient requirements...etc)

Thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online